De beuzelarijen van Debels (1)

Thierry Debels bezorgt overwerk.

PERSBERICHT:

Vredeseilanden is zwaar geschokt door de onwaarheden in het laatste boek van Thierry Debels. “Vredeseilanden pleegt regelrechte fraude”, stelt Debels. Debels stelt ook dat slechts 15% van het budget naar het Zuiden gaat. Vredeseilanden overweegt om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de lasterlijke aantijgingen.

Vredeseilanden werkte in 2006 met een budget van 12 miljoen euro. Dit budget werd gerealiseerd dankzij verschillende financieringsbronnen:

  • gouvernementele financiering: 72%
  • NGO’s, stichtingen en bedrijven: 11%
  • particuliere opbrengsten: 17%

Dit totale budget wordt, na goedkeuring door de raad van bestuur en de algemene vergadering, als volgt verdeeld:

  • ondersteunende diensten (personeel, financiën, communicatie, fondsenwerving, secretariaat, directie): 12 %
    dit wil zeggen dat 88% van het budget rechtstreeks besteed wordt aan de doelstellingen van de organisatie – zoals bepaald in onze missie en het zesjarenplan.
  • programma in het Zuiden (13 landen): 77%
  • programma in het Noorden (educatie, beleidsbeïnvloeding, kennisbeheer,…): 11%

Debels geeft blijk van een achterhaalde visie op ontwikkelingssamenwerking, waarbij boeren afhankelijk blijven van ontwikkelingshulp via giften.

Vredeseilanden is geen noodhulporganisatie maar een structureel werkende NGO met doelstellingen op lange termijn. Vredeseilanden zorgt er net voor dat boeren ZELF hun inkomen kunnen halen uit hun arbeid, waardoor ze niet afhankelijk blijven van giften van hulporganisaties. Vredeseilanden ondersteunt daarom boerenorganisaties, die opleidingen geven, aan productieverbetering werken, zorgen dat de producten hun weg vinden naar de consument en dat aan een goede prijs.

De aantijging dat Vredeseilanden fraude pleegde in Zimbabwe, zoals Debels schrijft en die hij nog eens herhaalt in de pers, is volstrekt uit de lucht gegrepen. Een medewerkster van Vredeseilanden meldde in het verleden een vermoeden van fraude, waarop Vredeseilanden dit onmiddellijk liet onderzoeken door een internationaal onafhankelijk auditbureau, dat concludeerde dat er geen sprake was van fraude. Het kantoor in Zimbabwe werd gesloten omdat het regime van Mugabé woekertaksen oplegde aan de ngo’s, waardoor de werking er onbetaalbaar werd.

Alle andere aantijgingen die Debels maakt in zijn boek zijn door ons gemakkelijk weerlegd en de antwoorden zijn beschikbaar op de website.

Het valt te betreuren dat Debels niet de moeite deed om aan Vredeseilanden een reactie op de aantijgingen te vragen, waarvan Debels zelf in De Standaard toegeeft dat ze slechts gestoeld zijn op de verklaringen van twee ex- werknemers. Door ons te consulteren hadden er veel “waarschijnlijken” en “wellichten” in het boek kunnen vermeden worden en hoefde er geen foute informatie verspreid te worden.

Wij vinden transparantie en verantwoording van onze activiteiten erg belangrijk. Daarom willen we elke geïnteresseerde journalist uitnodigen voor een gesprek of een bezoek aan het hoofdkantoor in Leuven om met medewerkers te spreken en alle gewenste documenten in te kijken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.