Zo wordt 2010

De jaarwende bracht andermaal een trein van zelden echt verlangde terugblikken en voorspellingen op gang. Daaronder enige zeer verdienstelijke pogingen, maar het dunkt mij dat zij allemaal op schromelijke wijze enkele voorname macro-maatschappelijke tendensen van uiteenlopende aard negeren.

De totale doorbraak van asociale netwerken
Je verzamelt er in een handomdraai al je vijanden en kan er met een flair van welgemanierde schoftelijkheid je afkeuring laten blijken dankzij de omnipresente “vind ik kut”-knop.

BV-schaarste bereikt tipping point
Niet de klimaatopwarming, grondstoffenschaarste of opflakkerende voedselcrisissen zullen in 2010 bepalend zijn, wel de voortschrijdende uitputting van BV’s.

Nog meer dan het Internet met zijn vervloekte gratis content dreigt de BV-uitputting het medialandschap tot woestenij te verschorren.

Nieuwe instituten zoals de griepcommissaris ten spijt, is de instroom van nieuwe BV’s te klein om een antwoord te bieden op de dodelijk uitval van BV’s en de toenemende vraag, nu ook de kwaliteitsbladen almaar meer steunen op de wederwaardigheden van de BV-gilde.

Verslaggeving over Facebookgroepen en De Slimste Mens kunnen in het begin van het jaar de schaarste nog even maskeren, maar daarna is het over en uit.

De regering stelt daarop in crisisberaad voor een cohorte BV’s uit pensioen terug te roepen. Ja, zelfs Will Ferdy wordt in alle kringen weer volledig gerehabiliteerd. Een piste op langere termijn is een gericht kweekprogramma, dat vanzelfsprekend per reality format naar de huiskamers verscheept wordt.

De telecom-oligopolisten blijven ook in 2010 het internet castreren
Ondanks de aangekondigde zegeningen, verlammen Tripple play en dichtgetimmerde settop boxen de markt verder.

Overal breekt mobiel internet door, behalve in België. De aanbieders vinden hun tarifering per 100 kilobyte perfect passen in de retro-tijdsgeest. “De praktijk van de voorbije tien jaar wijst bovendien uit dat 90% van onze klanten die nieuwerwetsigheden toch allemaal niet gebruikt”, luidt het in een reactie van de gevestigde spelers.

En wat is er nu van mijn voorspellingen van vorig jaar uitgekomen?

 • Op de ruïnes van de ineenstuikende woningmarkt zal ik mij in 2009 hopelijk enkele bescheiden vierkante meters woonoppervlakte verwerven. CHECK
 • De politierel blijkt nog meer opgeblazen dan de balans van een doorsnee grootbank. CHECK

Andere elementen zijn ofwel nog in opbouw, ofwel je reinste wishful thinking van mijnentwege.

Nieuwjaarsbrief

En dan is nu het moment aangebroken waarop we de mensen dus een gezond, gelukkig enzomeer nieuwe jaar wensen.

De fik erin. Er zullen niet minder mensen sterven aan banale en voorkoombare tegenslagen als honger, oorlog of vuurwerk. Maar desondanks zijn er toch enkele wensen slash voorspellingen slash beleidsdaden die ik voor het komende jaar in petto heb:

 • Op de ruïnes van de ineenstuikende woningmarkt zal ik mij in 2009 hopelijk enkele bescheiden vierkante meters woonoppervlakte verwerven.
 • De schuld voor de  bankencrisis wordt bij de Walen gelegd. België heradement omdat er toch nog iets werkt in dit land: het zondenbokmechanisme.
 • Met terugwerkende kracht worden alle romantische komedies geaborteerd. Acteurs die zich ooit achteloos aan het genre leenden, kunnen gebruik maken van een eenmalige amnestiemaatregel. Recidivisten moeten hun resterende jaren door het publieke leven gaan met de slip over hun broek getrokken.
 • Web9.0 is overal. Wat dat precies inhoudt, daar zullen experts ter zake nog tot 2015 over discussiëren. Naar alle waarschijnlijk wordt het weer ouwerwets eenrichtingsverkeer middels statische html-pagina’s omdat het internet niet meer kan verdragen nu de Chinezen op YouTube de filmpjes van grappige Japanners ontdekken.
 • Un-authenticity wordt het nieuwe standaardantwoord van marketeers, toch voor wie het begrip op authentieke wijze in de praktijk brengt.
 • De politierel blijkt nog meer opgeblazen dan de balans van een doorsnee grootbank.
 • De eerste badontstopper die de functies van vibrator en wichelroede combineert, wordt op publiek losgelaten na een succesvolle doortocht in De Bedenkers. Als klap op de vuurpijl blijkt het instrument ook schadelijke gsm-straling tegen te houden.
 • Niet Azië, maar Afrika blijkt het booming continent (in economische zin, voor een keer). Congo stuurt voedselhulp naar IJsland.
 • Er komt een quotum op eindejaarslijstjes in kranten en weekbladen wegens de schier eindeloze herhalingen die ze opleverden in 2008. BV’s die in hun dagelijks leven vooral BV zijn, reageren met een furieuze mars op Brussel.

Spannend!

Nieuwjaar en zijn wensen

Bij deze mijn gratuite nieuwjaarswensen. Excuses aan zij die mij per sms hun hartelijke wensen overmaakten en die vergeefs op een wederbericht wachtten, maar ik moet mijn gsm-rekening zelf betalen.

Naar ik de media moet geloven – en dat doe ik altijd – had u allen samen 59 miljoen sms-berichten nodig om uw omgeving op de hoogte te stellen van het nieuwe jaar. ’s Lands telefoonoperatoren lieten geen kans onbenut om te communiceren welke halsbrekende toeren zij wel niet uithaalden om dat capaciteitsgewijs te kunnen bolwerken op oudejaar. Want zo sms’jes, dat is me nog al eens een hoeveelheid mediarijke data. En die kabouters die voor de verwerking van al dat plezier moeten zorgen, zijn ook maar met twee armen begiftigd.

Laat ons daar even bij stilstaan. Stel nu dat de gemiddelde sms 100 bytes groot is (en dan spreken we al van de fermere nieuwjaarswens zndr afkrtngn), dan betekent dat in totaal een verwerking van 5,9 Gigabyte data, gespreid over drie operatoren. Dat gebeurt op korte tijd, akkoord, maar voor een mainframe is die klus een borrelhapje. Bij Google zie ik ze toch nog niet zo snel panikeren om een Gigabyte meer of minder. Ik mag niet denken aan de dag dat mensen elkaar via het gsm-net afzichtelijke e-cards gaan doorsturen. De masten zullen kraken.

Iets anders om te eindigen: wist u dat het ongeveer een jaar geleden is dat Saddam Hoessein te koord hing? De doodsverjaardag van de arme man is blijkbaar nu al vergeten. Vanaf hoeveel massagraven wordt men vandaag de dag nog herinnerd?