Voor kernenergie, tegen kerncentrales

Lees dit bericht nu eens na. Het was vandaag blijkbaar de kop van De Zondag en werd vervolgens door Belga verder verspreid dan wenselijk.

Belg verrassend pro kerncentrales

BRUSSEL – (Belga) Zesenveertig procent van alle Belgen is voor het langer openhouden van de kerncentrales; slechts 15 procent steunt de sluiting tegen 2025. Dat blijkt uit een studie van het Antwerpse bureau Brandhome, zo bericht het gratis blad De Zondag.
Oorzaak van het feit dat bijna de helft van de Belgen vindt dat de kerncentrales langer moeten kunnen openblijven, is volgens Brandhome dat “mensen op dit ogenblik geen betaalbaar alternatief zien”. De studie toont tegelijkertijd aan dat de helft van de Belgen negatief is over kernenergie. Vooral het gevaarlijk afval en de milieuverontreiniging wegen daarbij zwaar door. Groene energie – en dan vooral zonne- en windenergie – valt veel beter in de smaak: 90 procent van de Belgen staat daar positief tegenover. De meesten denken wel dat deze energie een stuk duurder is dan kernenergie. (FUL)

Zoiets zou normaal een paar vragen moeten oproepen, maar blijkbaar behoort vragen stellen niet overal meer tot het journalistieke metier.

  • Als nog niet de helft (46%) voor het openhouden van kerncentrales is, hoe kun je dan besluiten dat “de Belg verrassend pro kerncentrales is”?
  • Tegelijk is de Belg volgens het artikel negatief over kernenergie. Hoe kan dat? Naar alle waarschijnlijkheid een effect van de vraagstelling. “Kernenergie” komt minder bedreigend over bij de respondentent dan “kerncentrale” en roept dus minder weerstand op.  Normaal moet zo’n effect een alarmbel doen rinkelen bij de onderzoekers. Het kan ook zijn dat men in een van de antwoordopties argumenten in een bepaalde richting toevoegde.
  • Waarom doet Brandhome dit onderzoek? Zomaar uit zichzelf? Omdat ze met de economische crisis anders toch maar met hun vingers zitten te draaien? Of is de opdrachtgever dezelfde als die van de leuke campagne die de voorbije weken onontkoombaar was?

Een complot zit er niet achter. Het is het zoveelste Flat Earth News-voorbeeldje waarbij onderzoeken van PR-bureaus klakkeloos worden overgenomen, hoewel ze methodologisch onder het nulpunt scoren. We hebben ook bij ons nood aan een clubje Factcheckers, denk ik dan.

Het zieltogende is dat alleen de nucleaire lobby nog met kernenergie bezig is. Nieuwe spelers die zich met het energieprobleem bezig houden – zoals Google – marginaliseren kernenergie in hun plannnen. Google heeft zich als doelstelling gesteld om alternatieve energie goedkoper te maken dan energie uit kolencentrales. Ze hebben er namelijk alle belang bij, gezien de energiefactuur van hun datacenters. En als ze daarvoor moeten rekenen op kernenergie – een technologie die in vijftig jaar geen van haar fundamentele problemen oploste – kunnen ze beter driemaal daags de rozenkrans bidden.

Redelijk onvoorstelbaar

Een tijdje geleden gevonden via Mo, waar ook het ganse verhaal staat te lezen. In ’t kort:

Het is 50 jaar geleden dat in het Russische Mayak een tank met tienduizenden tonnen vloeibaar, hoogradioactief afval ontplofte. Bijna een half miljoen mensen kwamen in contact met radioacatieve stoffen. Rusland wist de ramp vier jaar lang te verzwijgen.

Ik had zelf nog nooit van het incident gehoord, maar de gevolgen zijn gewoon onvoorstelbaar. Toch wordt er blijkbaar niet al teveel moeite gedaan om de mensen te evacueren. Kindertjes koteren nog altijd gedreven met hun handjes in de stralende grond.

Nu en dan verdwijnt er trouwens nog altijd een vaatje kernafval. Aan de vinders wil ik vriendelijk vragen het goedje terug te brengen naar het depot en het vooral niet in te zetten als vuile bom.

Kernenergie is veilig.