De boeken van 2015

Tijd voor het laattijdigste jaarlijkse jaaroverzicht: mijn boekentips, gedestilleerd uit de boeken die ik in 2015 doorbladerde.
Hieronder de selectie uit het fictie-segment. De aanraders uit het nonfictie-departement heeft u nog tegoed. Zullen we dat afspreken?
Update 28/2: De non-fictie-aanraders zijn onderaan toegevoegd.

En avant. Lees verder De boeken van 2015

De boeken van 2014

Een foto van echte boeken.
Ter herinnering voor de digitale boekenlezer: een foto van echte boeken.

Menslief, wat ben ik toch een dorre letterfretter geworden. Maar ik moet wel. De achterstand die ik tijdens de eerste driekwart van mijn leven heb opgelopen, gaapt mij nog altijd na.

Inmiddels maak ik er een jaarlijkse verplichting van om de leegstand op mijn blog te bestrijden met een inkijk in mijn leesgedrag. Onderaan een overzicht, hierbij enkele van de vele mogelijke aanbevelingen. Lees verder De boeken van 2014

De boeken van 2013

De boeken van 2013

Hoe meer ik lees, hoe minder ik schrijf. Zo gaat dat. Bij de meeste onderwerpen ontstaat dan namelijk het gevoel dat andere mensen het allemaal al eerder en beter verwoordden. Dat en luiheid maken dat het publicatieritme op mijn blog keldert naar een frequentie die mijn tweeënhalve fans als “spijtig” zouden omschrijven.

Vermits het schrijven dermate achterblijft, herhaal ik graag mijn jaarlijkse bereidheid om enig rekenschap af te leggen over mijn leesgedrag, dat diezelfde tweeënhalve fans als “overdreven” zouden omschrijven. Lees verder De boeken van 2013

Gelezen in 2012

beokents

Vermits vrouw noch kind deelachtig zijn van mijn leven, is mijn bestaan rijk aan gelegenheden om te lezen. Volgens de laatste telling op Goodreads staat de teller op 66 boeken voor 2012. Laat u evenwel niet omver blazen door dat cijfer: de boeken zijn zeker niet allemaal even dik (maar nu ook weer niet allemaal even dun).

Voor de aardigheid (en een gering moment van zelfvoldoening) vindt u onderaan de volledige lijst. Maar eerst geef ik mijzelf naar jaarlijkse gewoonte de vrijgeleide om enkele leestips te delen. Geen paniek, ik beperk mij tot zes boeken. Originaliteit is daarbij niet mijn betrachting, hoogstens slordige oprechtheid. Lees verder Gelezen in 2012