De boeken van 2013

De boeken van 2013

Hoe meer ik lees, hoe minder ik schrijf. Zo gaat dat. Bij de meeste onderwerpen ontstaat dan namelijk het gevoel dat andere mensen het allemaal al eerder en beter verwoordden. Dat en luiheid maken dat het publicatieritme op mijn blog keldert naar een frequentie die mijn tweeënhalve fans als “spijtig” zouden omschrijven.

Vermits het schrijven dermate achterblijft, herhaal ik graag mijn jaarlijkse bereidheid om enig rekenschap af te leggen over mijn leesgedrag, dat diezelfde tweeënhalve fans als “overdreven” zouden omschrijven. Continue reading

Gelezen in 2012

beokents

Vermits vrouw noch kind deelachtig zijn van mijn leven, is mijn bestaan rijk aan gelegenheden om te lezen. Volgens de laatste telling op Goodreads staat de teller op 66 boeken voor 2012. Laat u evenwel niet omver blazen door dat cijfer: de boeken zijn zeker niet allemaal even dik (maar nu ook weer niet allemaal even dun).

Voor de aardigheid (en een gering moment van zelfvoldoening) vindt u onderaan de volledige lijst. Maar eerst geef ik mijzelf naar jaarlijkse gewoonte de vrijgeleide om enkele leestips te delen. Geen paniek, ik beperk mij tot zes boeken. Originaliteit is daarbij niet mijn betrachting, hoogstens slordige oprechtheid. Continue reading

2010 in boeken

In 2010 zou ik dus weer gaan lezen. Daarmee bedoelde ik: fictie. Want professioneel en uit loutere interesse verwerk ik dagelijks vadse hoeveelheden geschreven informatie, waarvan het nutsniveau naderhand veelal betwistbaar is.

Romans daarentegen, behoorden de voorbije jaren slechts in homeopathische mate tot mijn leesdieet. Terwijl ik eigenlijk altijd veel plezier beleef aan een goedgeschreven verhaal, hoe anorectisch de plot ook. Continue reading