Objectief dagblad

Enkele Vlaams Belangers gaan zich in het Vlaamse medialandschap storten door het oprichten van een nieuw dagblad. Een objectief dagblad dan nog wel! Want in het huidige medialandschap maken linkse ratten de dienst uit die de dictatuur van de politieke correctheid willen opdringen aan hun weerloze publiek!

Ach, het gezaag over objectiviteit en kwaliteit van media is zo oud als de media zelf. Vlaams Belang vindt dat ze te weinig aan bod komen in de media, hun tegenstanders vinden d?t zelfs dan weer teveel. Uit extreem-linkse hoek is hetzelfde verhaal te horen. Daar heet het doorgaans dat “de burgerlijke media immer de kant van de machthebbers kiezen”. Zolang die kritiek van de twee kanten komt, zit je qua objectiviteit betrekkelijk goed, me dunkt.

Lees verder Objectief dagblad

Street Wars

In Londen weten ze de warme dagen op een aangename manier door te brengen: met een good old watergevecht.

“Street Wars is a three-week contest in which players are given the name, address and a picture of a target.”

De politie is in deze evenwel niet uw vriend, want zij worden overspoeld door noodoproepen van verontruste burgers die mensen met wapens hebben gezien.

Niettemin wil ik pleiten voor een soortgelijk initiatief in onze contreien, want het heeft toch een bijhoorlijk hoog SAM-gehalte…

TheaterSTUK

In Veto 20 stond een interview te lezen met theatermaker Jan Geers, die in het kader van Tijdelijk Autonome Zone (TAZ) in het STUK een voorstelling gaf. U kent hem wellicht niet en daarmee bent u niet de enige. Feit is wel dat ik foto’s van die mens heb gemaakt tijdens het interview. Zo kunt u op de naam meteen een gezicht plakken, wat de zaak toch enigszins memoriseerbaar maakt, niet?

Jan Geers

Over de inhoudelijke kant van de zaak kan ik helaas niet zo heel erg veel kwijt. Kunstenaars hebben in mijn ogen nogal de neiging om te verzanden in vergezochte symbolieken en van de pot gerukte metaforen. Gelukkig heeft een fotograaf in dat geval het recht om zich feestelijk van de domme te houden.

Maar verder natuurlijk geen vooroordelen tegen die mensen. Iedereen moet zijn brood verdienen en de cultuursubsidies moeten toch ook besteed worden…

Bijgehouden

Aan het eind van elk academiejaar mest een nauwgezet student zijn kasten uit. Cursussen en gekopieerde nota’s van het voorbije academiejaar worden in anonieme doos gemoffeld en op zolder gestouwd. Daar zullen ze dan enkele jaren doorbrengen om vervolgens containerparkgewijs te verdwijnen bij een volgende opruimbeurt.

Niet alles verdwijnt echter zomaar. Sinds 1e kan hou ik van jaar tot jaar enkele boeken bij die ik zelfs interessant vond. Of gewoon omdat ze zo duur waren dat het niet gepermitteerd is ze weg te doen. Of gewoon om later aan de hypothetische kleinkinderen hero?sche verhalen te kunnen doen van hoe wij in onze tijd nog uit boeken studeerden. Hoe wij die altijd moesten meesleuren en hoe die Acco-cursussen altijd doormidden braken na de eerste leesbeurt. Jaja, die koters zullen immers door al die ebooks en andere digitale toestanden geen benul meer hebben van de geur van ?cht papier!