Niet bang zijn van zwarte meneer

Tijd voor de andersgekleurde medemens! Jasperwiet.be wil immers onvoorwaardelijk bijdragen aan de weerspiegeling van de diversiteit in de samenleving. Daarom krijgt u vandaag volgende meneer voorgeschoteld:

Banyingela Kasonga

De man luistert naar de klinkende naam Banyingela Kasonga en is doctoraatsstudent aan de faculteit godsdienstwetenschappen van de K.U.Leuven. Nu mogen er hopelijk wel meerdere studenten zijn aan de faculteit godsdienstwetenschappen die al dan niet roots hebben op andere continenten, maar voor zover ik weet zitten er niet zoveel presidentskandidaten bij.

En dat is ons onderwerp van vandaag dus wel. Kasonga neemt het op 30 juli op tegen 32 andere presidentskandidaten tijdens de langverwachte verkiezingen in Congo. Of hij een kans maakt? Zelfs Verhofstadt zou zijn kansen eerder aan de lage kant inschatten. Maar niettemin een mooi, maar kostelijk statement. Kasonga moest maar liefst 50.000 dollar betalen om gewoon al op de kiesbrief te mogen staan.

Veto voelde de man aan de tand over zijn plannen en ambities voor Congo. En voor dezelfde prijs kunt u hier nog twee andere foto’s van de man bekijken tijdens dat interview.

Objectief dagblad

Enkele Vlaams Belangers gaan zich in het Vlaamse medialandschap storten door het oprichten van een nieuw dagblad. Een objectief dagblad dan nog wel! Want in het huidige medialandschap maken linkse ratten de dienst uit die de dictatuur van de politieke correctheid willen opdringen aan hun weerloze publiek!

Ach, het gezaag over objectiviteit en kwaliteit van media is zo oud als de media zelf. Vlaams Belang vindt dat ze te weinig aan bod komen in de media, hun tegenstanders vinden d?t zelfs dan weer teveel. Uit extreem-linkse hoek is hetzelfde verhaal te horen. Daar heet het doorgaans dat “de burgerlijke media immer de kant van de machthebbers kiezen”. Zolang die kritiek van de twee kanten komt, zit je qua objectiviteit betrekkelijk goed, me dunkt.

Lees verder Objectief dagblad

Street Wars

In Londen weten ze de warme dagen op een aangename manier door te brengen: met een good old watergevecht.

“Street Wars is a three-week contest in which players are given the name, address and a picture of a target.”

De politie is in deze evenwel niet uw vriend, want zij worden overspoeld door noodoproepen van verontruste burgers die mensen met wapens hebben gezien.

Niettemin wil ik pleiten voor een soortgelijk initiatief in onze contreien, want het heeft toch een bijhoorlijk hoog SAM-gehalte…

TheaterSTUK

In Veto 20 stond een interview te lezen met theatermaker Jan Geers, die in het kader van Tijdelijk Autonome Zone (TAZ) in het STUK een voorstelling gaf. U kent hem wellicht niet en daarmee bent u niet de enige. Feit is wel dat ik foto’s van die mens heb gemaakt tijdens het interview. Zo kunt u op de naam meteen een gezicht plakken, wat de zaak toch enigszins memoriseerbaar maakt, niet?

Jan Geers

Over de inhoudelijke kant van de zaak kan ik helaas niet zo heel erg veel kwijt. Kunstenaars hebben in mijn ogen nogal de neiging om te verzanden in vergezochte symbolieken en van de pot gerukte metaforen. Gelukkig heeft een fotograaf in dat geval het recht om zich feestelijk van de domme te houden.

Maar verder natuurlijk geen vooroordelen tegen die mensen. Iedereen moet zijn brood verdienen en de cultuursubsidies moeten toch ook besteed worden…