De man die niet kon

Ik mag dan barre tegenspoed gekend hebben in de opeenvolgende kleuterklassen, ik heb er wel een sluitspier van titanium gekweekt.

Publieke (mannen)wc’s en properteit zijn an sich al niet compatibel, schoolwc’s zijn zonder veel uitzonderingen de overtreffendste trap van die vaststelling. Zo vormde de geur van aangestampte menselijke uitlaat die zich over de generaties aan de tegels had vastgeklemd, drie kleuterjaren lang een stellige aansporing om alles op te houden tot thuis. Lees verder De man die niet kon