Ontwikkeling uit het hokje

Ontwikkelingssamenwerking doet niet wat we ervan verwachten, zo stellen verschillende auteurs de laatste jaren vast. De armoede in de wereld lijkt nog altijd uitzichtloos groot en de Westerse hulp heeft zelfs tot welgedocumenteerde perversiteiten geleid. Hoe is het zover kunnen komen? En heeft het wel zin om voort te boeren met die hulp? Vredeseilanden probeert antwoorden te geven en geeft haar visie op waar het met ontwikkelingssamenwerking naartoe moet.

Soms zet ik mijn bril op en schrijf ik pseudo-intellectuele stukken van veeleer langdradige aard. In dit geval fungeerde ik als co-auteur ter formulering van onze visie op ontwikkelingssamenwerking. Lees verder op MO.be…

Over overbevolking

Volgens de laatste telling zijn we nu officieel met z’n 7 miljard op de aardkloot. Dat nieuws geeft aanleiding tot een hernieuwde oproep om de bevolkingsaangroei desnoods met dwang terug te dringen. Etienne Vermeersch is één van de voornaamste uitdragers van die boodschap.

Ik ben fan van de professor, maar op dit punt permiteer ik mij de vrijpostige overmoed om hem tegen te spreken. Lees verder Over overbevolking

Doodlopende hulp

Dat er hier de voorbije maanden voornamelijk foto’s verschijnen, betekent niet dat mijn toetsenbord op loopbaanonderbreking is. Ziehier een wijdse overpeinzing bij het boek “Dead Aid” (Doodlopende Hulp) van Dambisa Moyo.

Een prachtige vrouw, echt waar. En ik weet het zeker: moest pakweg Joseph Stiglitz of Paul Krugman over zo’n benen beschikken, er zou echt naar hen geluisterd worden.

Ondertussen in Brussel

Colloquium - Egmontpaleis

Na drie eerdere ronde tafels in het parlement over het “Belgisch beleid tegen de honger”, vond woensdag het slotcolloquium plaats in het Egmontpaleis. De kans dat u dit stukje staatspatrimonium al langs de binnenkant heeft meegemaakt, is eerder gering. De zaal is dan ook enkel te reserveren door de minister van Buitenlandse Zaken. En jawel, voor de gelegenheid mocht het van Karel.

Zelf was hij er niet, wel de kleine Michel in zijn hoedanigheid van minister van Ontwikkelingssamenwerking. Volgend beeld vond ik wel geslaagd toen ik het op het schermpje van mijn Canon bekeek, maar op dat micro-formaat kon ik nog niet zien dat hij eigenlijk geen klein beetje scherpte mist. Mea culpa, de vaste hand liet het afweten. Ik zou mezelf voor zulke stommiteiten pijn kunnen doen.

Charles Michel

In den beginne was er nog een receptie/lunch waar ik deze ober in opperste concentratie tegenkwam. Respect, best man. Ik zie het mezelf niet doen, met volle schotels laveren tussen onzorgvuldig geparkeerde praatgroepjes. Moest ik daar opdienen, het vast tapijt ware maar beter in drievoud verzekerd.

Egmontpaleis - receptie

En ziehier nog een meneer van de Wereldbank die het rapport “Agriculture for development” kwam toelichten. Samengevat: investeringen in landbouw zijn de efficiëntste hefboom voor armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Zo, daarmee heb ik u weerom 350 bladzijden gortdroge lectuur bespaard.

Guggi Laryea (Worldbank)