Fitna, de christeneditie

Hoe zou een scenario voor de Christelijke editie van Fitna eruit zien? Vrij Nederland pende een scenario neer voor Het zwaard van Jezus. Nu nog de verfilming.

Deuteronomium 13:6-10: ‘Wanneer uw broeder, de zoon van uw moeder, of uw zoon, uw dochter, uw eigen vrouw of uw boezemvriend u in het geheim wil verleiden en zegt: laten wij andere goden gaan dienen, dan zult gij hem niet ter wille zijn, noch naar hem luisteren; gij zult hem niet ontzien, noch hem sparen en zijn schuld bedekken, maar hem zeker doden; het eerst zal uw hand zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen en daarna de hand van het gehele volk. Gij zult hem stenigen, zodat hij sterft, omdat hij getracht heeft u af te trekken van den HERE, uw God.’

Da’s gesproken.

Flutna

Geert Wilders heeft een film “gemaakt”! Mensen, mensen, mensen!

’t Is te zeggen: hij heeft archiefbeelden van het journaal geript, hier en daar een krantenknipseltje tussengeplakt en bijwijlen – als werkelijk alle montagetechnische registers uit hun scharnieren worden gerukt – een splitsscreen met koranvers bij elkaar geduwd.

Oh ja, dan vergeet ik bijna te vermelden dat de beelden elke halve minuut op de meest onesthetische manieren overplakt worden met een gejurkte baardbrulaap die in naam van Allah de dood predikt aan alles wat na de ijstijd is uitgevonden. Heftig.

Niet dus. Mij dunkt dat de kaarthoek in een rusthuis meer elementen tot controverse biedt dan deze gerekte diareeks.

En dan zit dat blondje nog te schooien om geld ook. Vertel mij, welke kosten zijn er dan wel verbonden aan de schepping van deze tristesse? Windows Moviemaker komt gratis bij elke pc, Liveleak is al even kosteloos en een wikipedia-pagina bezigen als officiële website, mag in deze ook als vegeteren geklasseerd worden. Er zijn er al voor minder voor zakkenvuller uitgespuwd.

Een tip aan de heer Wilders: het Internet bestaat al langer dan deze maand. Zoek eens. Er zijn ongetwijfeld clipjes die uw boodschap beter en gebalder overbrengen dan dit jammerlijke filmdebuut. Niettemin hoop ik dat er de komende uren enkele testosteron aangedreven lieden op straat komen en een auto of drie opfikken teneinde blijk te geven van hun onbestemd ongenoegen. Dan kunt u weer eens zeggen: “zie je wel…”.