Op de voorpagina

De Standaard stelt zijn voorpagina van 3 januari 2011 te geef en organiseert daarvoor een kleine prijskamp. Goed voor hun sitestatistieken, mogelijks leutig voor de rest.

Ik heb ook een inzending gepleegd. Over de Congolese bezorgdheid bij de politieke instabiliteit als gevolg van onze tribale twisten.

’t Is een herwerking van een artikel dat al in een intern blaadje verscheen. Na een zoveelste cruciale week van burgeroorlog of niks in de Belgische politiek, peilde een Congolese collega of iedereen OK was op het Vredeseilanden-hoofdkantoor. Onnodig te zeggen dat het doorgaans omgekeerd is.

Als u nu gewoon even op de stemknop wil gaan duwen, zal elk mannentoilet voortaan naar lavendel en rozen ruiken.

Rommel

Kranten zijn interessant.

Dikwijls niet zozeer omwille van hetgeen ze schrijven, maar gewoon om wat te zijn. Ze brengen het nieuws van gisteren en maken daarmee het nieuws van morgen. Echt intrigerend wordt het wanneer ze vandaag moeten schrijven dat wat ze gisteren op de voorpagina schreven, niet klopte.

Maar dat geeft dus allemaal niet. Want vandaag schrijven ze dat ze er zich ten volle van bewust zijn dat wat ze de voorbije maanden schreven nog geen halve waarheid was. Daarom schrijven ze dan een boek, enkele maanden na de feiten. Dat laat toe om afstand te nemen. Om een en ander nog eens te checken en dubbel te checken.

Het verschijnen van dat boek is gisteren dan voorpaginanieuws. Toch het gedeelte dat nog niet in de krant had gestaan. In casu ging het over Johan Vande Lanotte die naar Phare De Aguirre had gebeld om op zijn lijst te staan.

Tot daar klopte het. Alles wat verder in het boek en in het voorpagina-artikel stond over de inhoud van het gesprek, blijkt nu pseudoliteraire duimzuigerij. Maar die duimzuigerij werd wel “uit verschillende hoeken bevestigd”. Alleen jammer dat De Aguirre dat niet wil inzien en vandaag een antwoord schrijft dat weinig flaterend is voor de journalistieke praktijk van de handelende journalisten.

Ik blijf onverdroten kranten lezen. Want wat kranten zeggen, is meestal waar. Dat zeg ik niet, dat zegt Andrew Keen, auteur van een cultuurpessimistisch pamflet over Web 2.0 en burgerjournalistiek, in de weekendbijlage van dezelfde krant. Hij geeft meteen ook een oplossing voor gevallen waarbij de krant niet zegt wat de waarheid is:

Wat kranten zeggen, is meestal waar en als het niet zo is, worden ze voor hun verantwoordelijkheid geplaatst. Journalisten kunnen hun job verliezen als ze fouten publiceren. Blogs zijn meestal rommel en ze mogen schrijven wat ze willen zonder zich te verantwoorden.

Tot zover dus mijn onverantwoordelijke rommel.

Logisch

Gazetten lezen, ik kan u dat ten zeerste aanraden. Je blijft min of meer op de hoogte van het reilen en zeilen in Vlaanderen en een paar parochies daarbuiten.

Ook om de toekomst te kennen is het een aan te bevelen medium. Zo tipten zowel De Morgen als De Standaard gisteren nog Vincent Van Quickenborne met stip als opvolger van Fientje Moerman.

Vandaag daarentegen, nadat gebleken is dat het Patricia Ceysens is geworden, lees ik het volgende in De Standaard:

Als minister en als fractieleidster maakte ze (Patricia Ceysens) dikwijls heel wat lawaai. Maar over haar efficiëntie lopen de meningen uiteen. Toch is haar benoeming als opvolger van Moerman zeer logisch na haar plotse degradatie na de vorige Vlaamse verkiezingen.

Amai, zo logisch! Van dien aard zelfs dat we ze de dag tevoren even vergeten waren…