Waar is em?

Bij gebrek aan andere stof tot nadenken, vroeg  ik mij zonet af: wat is de status van speurtocht naar den aap in Hoeilaart? Ik heb er alvast niks meer van gehoord of gezien en de internationale media schijnen de zaak uit het oog verloren te hebben. Onbegrijpelijk.

Al ontsproot er voorbije week een evidente these aan mijn schrale intellect. Krachtens de Darwiniaanse evolutietheorie is het immers perfect mogelijk dat die aap inmiddels verworden is tot een niet van de anderen te onderscheiden inwoner van het Hoeilaartse hinterland. Het spreekt voor zich dat het hier over een zeldzame vorm van regressieve evolutie gaat.

Maar goed, genoeg geschertst op onze buurgemeente. Wat zouden wij zonder?

Ik kijk alvast uit naar morgen, meerbepaald naar het sympathieke dorpsfestival Tropiscala, meerbepaald naar het optreden van De Mens. Weer veel te lang geleden dat ik dat ik deze rockdrievuldigheid nog aan het werk zag.

(Broodje) aap

Voor wie het nog niet zou weten: in Hoeilaart zitten ze met nen aap. Op zonien.be een samenvattend relaas.

Eerlijk? Hoe langer dit aansleept, hoe meer ik twijfel aan de echtheid van die ganse historie. Dat beest is in al die dagen nog maar door twee mensen van hetzelfde gezin gezien en duikt nergens anders op dan in die specifieke tuin. Misschien gaat het wel om een stunt van een clubje bloggers?

Natuurlijk, als die primaat morgen gevangen wordt, slik al mijn twijfel weer ootmoedig in.