Griekenland en inspiratieloze economen

Steve Bell - The Guardian

Ik wil het met u eens hebben over Griekenland en de eurocrisis. De Grieken, dat is bekend, zijn stout geweest. Teveel schulden gemaakt en daar dan nog over gelogen ook. Duitsland slaat zich op de borst, Griekenland moet stof vreten. Want Duitsland & co zijn boos. De Grieken moeten boeten nu. Besparen en beknibbelen tot ze blauw uitslaan. Ik word daar een beetje triestig van. Lees verder Griekenland en inspiratieloze economen

We zijn allemaal hypocrieten. Gelukkig maar.

Jawadde, mijn dijen zien nog rood van het kletsen. Was me dat lachen, zeg. Zullen we ze nog eens vertellen? Vooruit. Rudy! De Leeuw! Heeft! Via! Een! Familievennootschap! Gebruik! Gemaakt! Van! De! Notionele! Interestaftrek! Terwijl hij – en nu komt het – dus zelf pleit voor de afschaffing van die regeling! (Of toch minstens voor een hervorming ervan.)

Wat zeggen we dan? Hypocriet! Tweezak! Cafard! Farizeeër! Huichelaar! Tartuffe!
Mooi zo. Gun uzelf een ogenblik om uw ogen droog te wrijven. Lees verder We zijn allemaal hypocrieten. Gelukkig maar.

Ontwikkeling uit het hokje

Ontwikkelingssamenwerking doet niet wat we ervan verwachten, zo stellen verschillende auteurs de laatste jaren vast. De armoede in de wereld lijkt nog altijd uitzichtloos groot en de Westerse hulp heeft zelfs tot welgedocumenteerde perversiteiten geleid. Hoe is het zover kunnen komen? En heeft het wel zin om voort te boeren met die hulp? Vredeseilanden probeert antwoorden te geven en geeft haar visie op waar het met ontwikkelingssamenwerking naartoe moet.

Soms zet ik mijn bril op en schrijf ik pseudo-intellectuele stukken van veeleer langdradige aard. In dit geval fungeerde ik als co-auteur ter formulering van onze visie op ontwikkelingssamenwerking. Lees verder op MO.be…