Recidivisme

Max Plasky betrapt Het Laatste Nieuws op photoshopperij van de onderste la.

Glenn Janssens en zijn lange arm

Let even op de arm waarmee hij Ilse Demeulemeester vastheeft. Dit lijkt anatomisch niet helemaal correct. De verhoudingen zijn helemaal zoek. Hoe komt zoiets, denk je dan.

Hier het antwoord.

En zeg niet dat het de eerste keer… Kennen jullie deze nog? Of wat met deze topcompositie? Waar blijven ze ze toch halen?

Vermits de redactievloer van Het Laatste Nieuws er immuun voor lijkt, zal ik maar plaatsvervangende schaamte aan de dag leggen.