2 thoughts on “Waharis Dirie”

  1. Prachtig! Me dunkt dat menig geschiedenisleraar het gegeven voorbeeld volge en deze spitsvondige zinsnedes hanteren zal! Het gedreun der ijzeren masjienes zal te horen zijn in ieder klaslokaal!

Geef een reactie