Geef ons heden onze dagelijkse inzet

Als u alles zo een beetje volgt, herinnert u zich nog de eerder negatieve teneur van het februari-rapport. Deze precaire situatie schreeuwde om een herstelplan en dat kwam er ook, ditmaal zelfs met enig succes.

Al had het er ook mee te maken dat er paasexamens aankwamen. En op examens is er altijd meer mogelijk. Het paasrapport is derhalve snel besproken. Ik wil u enkel wijzen op de 51% voor biologie. Een cijfer dat de grote ommekeer inluidde. Niettemin kon er eens te meer geen bemoedigend woord af langs de kant van de klastitularis. Bovendien krijg ik nog de onwaarschijnlijke mededeling te verwerken dat ik niet geslaagd was op het herexamen van bio.

Lees verder Geef ons heden onze dagelijkse inzet

Storend gedrag

Na een betrekkelijk succesvol te noemen serie kerstexamens, werd er verder gebouwd aan het succes in 2MW4. Helaas keerden enkele restvariabelen zich tegen dit proces, wat de eerste tussenstand in februari dieprood deed kleuren.

Dat de gebuisde vakken achter elkaar staan, mag dan wel puur toeval heten, het geeft grafiekgewijs een bijzonder slechte indruk. Voornamelijk de 11/30 voor TO is een nooit geziene mislukking. Gelukkig was de klastitularis zo vriendelijk om even toe te lichten hoe dit en andere tekorten zich lieten verklaren:

Lees verder Storend gedrag

Op tijd, concentratie en luisteren

Het tweede middelbaar brengt mij in 2MW4. Na het débacle in 1A1, was de optie Latijn de facto uitgesloten. Hoewel het theoretisch allemaal nog kon, maar mijn slaagkans zou dan vergelijkbaar zijn met de kwalificatiekansen van de Rode Duivels voor het EK.

2MW4 betekende een radicale omslag van biotoop. Nieuwe gezichten vulden de klas, nieuwe coalities werden gezocht en gevonden. Samen zouden wij bijzondere tijden tegemoet gaan.

Helaas was er reeds vanaf de eerste week sprake van een relatieprobleem met de lerares Frans, tevens klastitularis. Onderwerp van discussie was weer de vermeende luidheid die ik volgens deze gezagdraagster zou extrapoleren. Die stelling steunde ze met feitelijke cijfers van een eerste woordenschattest, die ook het rapport van september een socialistische tint gaven:

Lees verder Op tijd, concentratie en luisteren

Meer waard dan een 5

Recent ploeteren op stoffige zolders, brachten alhier kostbare stukken geschiedschrijving naar de oppervlakte. Het betreft de rapporten van Jelle G. tijdens diens middelbare schooljaren.

Tien jaar na datum zijn de feiten verjaard, en dus zal ik in de komende dagen en weken de stukken publiek maken. Het mysterie van het welslagen van Jelle G. in het secundair onderwijs zal daarmee voor eens en voor goed opgehelderd worden.

Mijn avontuur begint in het eerste middelbaar, in de klas 1A1. Een richting mét Latijn. Niet dat er veel talent in die richting te bespeuren viel, maar “al mijn vriendjes doen dat ook”, was een afdoende argument om deze keuze te rechtvaardigen.

Het eerste septemberrapport bevatte weinig cijfers en dus konden er al op zich minder drama’s gebeuren. Al wees de 17/30 voor wiskunde reeds in een bepaalde richting. Een neerwaartse meer bepaald.

En inderdaad, een maand later tuimelde dat cijfer voor wiskunde onder de slaaggrens.

Lees verder Meer waard dan een 5