Academische bezigheden

Vandaag had ik het genoegen om mijn thesis te gaan verdedigen. 20 minuten antwoorden op vragen die in mijn geval niet al te lastig waren. Dat gaf mij de gelegenheid om me langdurige te laven aan de verre van onaardige persoonsverschijning van de verslaggeefster. Het spreekt voor zich dat mijn adoratie voornamelijk de innerlijke persoonaspecten betreft. Net als Koen Wouters ben ik immers geen oppervlakkige tettengek. Neen: het zit van binnen!

Omdat dit een van mijn laatste bezoeken aan de faculteit was in de hoedanigheid van student, ging ik vervolgens het nationale persoverzicht doorploegen, dat geherbergd wordt in de zogenaamde SBIB. Nu beleeft een mens zelden noemswaardige avonturen in bibliotheken, en het zegt dan ook veel over de spanningsgraad van mijn bestaan dat ik er vandaag wel degelijk enkele heb beleefd.

Te beginnen met het vinden van de ingang van onze facultaire kennistempel. Omwille van grote structuurwerken op de campus, is de hoofdingang van de bib namelijk verdwenen. Inderdaad: inkomhal vakkundig gesloopt en het resterende gat dichtgenageld met multiplex platen! Geen doorkomen aan dus, maar niet gepanikeerd. Uit lokaal aangebrachte informatiestimuli kon ik afleiden dat er een alternatieve toegang was aangebracht aan de zijkant. En warempel nog aan toe: deze berichten bleken een hoog waarheidsgehalte te hebben. Het is dus zowel metafysisch als praktisch mogelijk om een voordeur aan een zijkant te hebben!

Afgezien van dit noodzakelijke ongemak tijdens het betreden van de SBIB, zijn er evenwel nog twee andere euvels die mijn stressbestendigheid op de proef stelden gedurende mijn korte aanwezigheid. Een eerste betreft het draadloze internet dat in zijn onzichtbare gedaante in de bibliotheeksruimte aanwezig zou moeten zijn. De stabiliteit van deze voorziening is evenwel vergelijkbaar met een kernreactor te Oekraine op een zonnige aprildag in 1986. Bij de minste dataoverdracht wordt de verbinding verbroken en wordt er aldus herhaaldelijk een abrupt einde gesteld aan mijn werkzaamheden in cyberspace. Om stenen kloten van te krijgen, zo zouden sommigen durven beweren.

Een tweede ongemak werd onder mijn aandacht gebracht bij het nuttigen van de latrine – de plee, zo u wil. Over de stevigheid en het comfort van het gemak heb ik niet te klagen, wel over het omgevingslawaai. Boven mij bevond zich klaarblijkelijk nog een andere sanitaire voorziening. De afgestoten restproducten van de gebruiker gleden aldus pvc-buis-gewijs rakelings naast mij. Hoewel ik niet kan ontkennen dat de geluiden van neerkletterend urinevocht en in vrije val verkerende feces aanvankelijk stimulerend werkten ten aanzien van mijn eigen stoelgang, begon dit na verloop van tijd toch averechts te werken. Voornamelijk als gevolg van al te visuele representaties in mijn nochtans evenwichtige geest van wat er zich allemaal in die benepen koker afspeelde. U heeft daar, hoop ik, begrip voor.

Beide beschreven problemen zijn mijn inziens louter technisch van aard, en vereisen een dusdanige oplossing. Interfacultaire samenwerking in het bijzonder, lijkt mij hier aanbevelenswaardig. Het informaticadepartement kan zich ontfermen over het falende draadloze netwerk, de akoestische ingenieurs zullen ongetwijfeld een uitdaging hebben aan het tweede probleem. En zo is een betere wereld weer een klein beetje dichterbij.

Gelukkig

Een gelukzalig gevoel heeft zich meester gemaakt van mijn gemoedstoestand. Daar zijn twee- tot meerledige oorzaken van.

Ten eerste kreeg ik volgend bericht van onze aller alma mater:

Beste student,

Prof. M. heeft u uitzonderlijk toelating gegeven om laattijdig in te schrijven voor de derde examenperiode. U bent dus ingeschreven om uw verhandeling te verdedigen in september.

In de loop van volgende week kan u op internet de definitieve uurregeling terugvinden van de verdedigingen.

Vriendelijke groeten

Mijn smeekbede in de vorm van een speciaal verzoek (vanzelfsprekend middels een papieren formulier) is dus aanhoord;

Ten tweede heb ik gisterenavond mijn maagruimte rijkelijk volgestouwd met voedsel uit de VIP-bar van de Druivenfeesten. Nu kunt u denken: “is dat niet wat elitair, zo een VIP-etablissement?” Maar laat mij u even prompt geruststellen: nergens loopt er ordinairder volk rond dan in VIP-aangelegenheden. Wel kan ik meegeven dat ik daar de ruimte gedeeld heb met Reggi van Milc Inc. Maakt u nu zelf maar uit of dat iets is om fier te zijn. Een schoonheidsprijs zal onze vriend met redelijke waarschijnlijkheid nooit winnen.

Verschrikkelijke dingen

Er zijn gisteren verschrikkelijke dingen gebeurd ter hoogte van de Markthalle te Overije. Het heet alles te maken met Pim die zijn ontblote kont naar het publiek richtte. Meer ga ik daar nu nog niet over zeggen, maar er zijn beelden van. De redactie is in spoedberaad bijeen om een en ander in context te plaatsen.

Misschien waren er wel drugs in het spel?

Weps

Omstreeks 18u33 lokale tijd, ben ik in mijn domicilie op lafhartige wijze aangevallen door een insectachtige beschikkende over een angel. Uit de eerste getuigenverslagen blijkt dat het om een wesp zou gaan.

Ik herinner het mij alsof het net gebeurd is. En dat kan er wel eens mee te maken hebben dat het inderdaad ook nog maar een uur geleden is. Ik zat zoals gebruikelijk een boke met choco te eten bij wijze van avondmaal, toen ik opeens een stekend gevoel gewaar werd aan de buitenkant van mijn linkervoet. Ik dacht eerst aan een onschuldige spierverkramping, maar al gauw leerde de toetsing aan eerdere empirische ervaring dat dit niet het geval kon zijn.

Nadat de aanvankelijke paniek geluwd was en ik mijn voet ontdaan had van de sok, werd de verschrikkelijke waarheid duidelijk. Tijdens een onoplettend moment moet een insect mijn pantoffel ge?nfiltreerd zijn, om vervolgens met een ongekende wreedheid toe te slaan.

De eerste beelden van na het incident tonen duidelijk hoe een gapende wonde mijn voetstuk ontsiert.

Lees verder Weps