Moest ik van u zijn…

… ik zou toch eens een kijkje nemen op zonien.be, de site waar ik al sinds mijn jonge jaren uit dol idealisme voor opdraaf als redacteur/fotograaf/webmaster. Inderdaad, die site is nu compleet vernieuwd, en ik heb daar de laatste twee maanden toch wel wat van mijn zeer persoonlijke tijd in ge?nvesteerd om dat content management systeem naar wens te laten draaien.

Joomla, heet dat content management systeem trouwens, en dat is iets zeer degelijk, open source en volledig gratis bovendien. Sympathieke rakkers toch, die programmeurs die in hun vrije tijd software ineen flansen waar veel commerci?le software nog een punt aan kan zuigen.

Boel

’t Is boel in Overijse. Twee dagen voor de verkiezingen wordt er met rechtzaken gedreigd dat het een aard heeft.

Het komt op het volgende neer: iemand van de oppositie krijgt een gepersifleerd pamflet van zichzelf in de bus, waar betrekkelijk onkiese zaken in staan. Daarop beschuldigt de ontvanger van het pamflet zijn concurrent en aartsvijand, de burgemeester, van achter deze ongewenste mailing te zitten. Die burgemeester is daar vanzelfsprekend niet echt mee opgezet en stapt naar de rechter wegens smaad.

En dat allemaal nadat diezelfde oppositie net een extra gemeenteraad bijeenriep om er vervolgens niet op te dagen. Politiek kan toch mooi zijn… Enfin, u leest daar alles over via ons geliefde streekmedium.

Wolligheid in toga

Potjandorie, het nieuwe academiejaar is begonnen! Dat is volkomen irrelevant voor iemand die elke academische vorming achter zich heeft gelaten, maar niettegenstaande was ik aanwezig bij de plechtstatige complimenten die daar bij komen kijken, om zodoende enige beelden te schieten die morgen in de lokale studentenpers zullen prijken. 

Plechtige opening academiejaar K.U.Leuven

De mis met dardinaal kanneels sloegen wij gemakshalve even over. Dat ging vanzelfsprekend niet zomaar voor de academische zitting. Onze grote verschrikkelijke rector Marc Vervenne stak er naar goede gewoonte een bezielend betoog af, getiteld “zeggen en zijn, denken en doen”. Ik meen mij te herinneren dat het lang duurde. En dat gold voor nog wel meer toespraken die de aanwezigen daar kregen te verduren. Om zich beter te kunnen concentreren op zoveel inhoudelijke rijkheid, besloten enkele togati de ogen te sluiten.

Plechtige opening academiejaar K.U.Leuven